Acreditări

Home / Acreditări

Despre Dr. Excel – Acreditări

Centrul de training și consultanță Dr. Excel activează de peste 10 ani pe piața serviciilor de instruire și certificare IT din România.

Dr. Excel are o expunere deosebită în mediul utilizatorilor Microsoft Office din România, atat al end-userilor, dar mai ales al power-userilor, datorită (în special) suportului tehnic datorat Comunității Dr.Excel , care are in prezent peste 10.000 de membri activi, contribuitori la dezvoltarea acesteia cu peste 100.000 de întrebări și răspunsuri, pe diferite subiecte de interes din suita Microsoft Office, oferind soluții tuturor problemelor apărute în utilizarea acestei suite de aplicații, atât acasa, dar mai ales la birou.

Dr. Excel a adăugat permanent acestei expertize noi valențe, adresându-se în prezent IT Professionals pentru diverse tehnologii și platforme IT, precum și tehnicienilor și inginerilor proiectanți care utilizează programele CAD (AutoCAD, Inventor, 3D StudioMax, ZWCAD, CATIA), având ca principal obiectiv transferul cunostințelor și abilitaților esențiale, livrate pe baza curiculei oficiale, adaptate background-ului cursanților, în scopul aplicării lor în practică, pentru rezolvarea problemelor tehnice din viața reală, finalizate cu certificarea IT Pro, recunoscută internațional.

Primind de la majoritatea absolvenților un feedback excelent, mizăm pe revenirea fiecarui client mulțumit, sau cel puțin pe recomandarea pe care acesta ne-o va face potențialilor clienți, fapt pentru care ne exprimăm anticipat gratitudinea, asigurandu-vă de creșterea continuă a expertizei tehnice a echipei noastre de specialiști, pentru a vă îndruma în alegerea track-ului optim de pregătire, a vă instrui pentru atingerea obiectivelor propuse și a vă acorda consultanță în vederea susținerii cu succes a examenelor de certificare, având același obiectiv comun: succesul dvs. în carieră.

 

I. Partener Autorizat Microsoft-Silver Learning
Competența Silver Learning , acordată de Microsoft centrului de training Dr. Excel, în calitatea sa de Partener Autorizat Microsoft, reprezintă proba definitorie de recunoaștere a expertizei tehnice, experienței și commitment-ului în respectarea standardelor de instruire impuse la nivel internațional, pe baza certificărilor echipei de traineri și experți-consultanți, pentru cele mai noi tehnologii Microsoft.
Absolvenții cursurilor oficiale Microsoft, susținute doar de traineri certificați (MCT), utilizând exclusiv suportul de curs oficial (MOC), editat de Microsoft, primesc diplome emise de Microsoft, recunoscute internațional.

II. PEARSON VUE AUTHORIZED TEST CENTER

Dr. Excel este acreditat “Pearson Virtual University Enterprises (VUE) Authorized test center” pentru testarea competentelor în IT, și nu numai, recunoscute internațional.

Examenele de certificare disponibile la Dr. Excel prin Pearson VUE, în cadrul parteneriatului cu acesta cuprind, pe lângă lista completa de examene furnizate de cei mai cunoscuti provideri IT (Microsoft, Cisco, Oracle, Check Point, Citrix, EXIN, CompTIA etc.) și examene din medii academice și profesionale din cele mai diverse, care atestă standardul și expertiza profesională a candidaților noștri.

Extras din regulamentul de funcționare al centrului de testare Pearson VUE – Dr. Excel :

Examenele sunt disponibile în limba engleză, sau într-o limbă de circulație internațională, programându-se la cerere, cu minim 2 zile înainte de ziua/ora stabilită pentru susținerea examenului, în funcție de orarul și disponibilitatea locurilor în sala de testare Dr. Excel, care dispune de 6 stații de testare acreditate.

În funcție de specificul examenului și providerul acestuia, durata, formatul și numărul de întrebări diferă de la examen la examen; găsiți detalii pe site-ul fiecărui provider.

Programul de examinare în centrul de testare Dr. Excel este de Luni până Vineri, între orele 9.00 – 16.00, în limita locurilor disponibile; pentru a vă rezerva un loc în sala de testare la data/ora dorite, vă recomandăm programarea examenului cu cel puțin o săptămâna înainte;

Plata examenului solicitat se face în avans cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte de ziua susținerii examenului, prin virament bancar sau cash, la sediul nostru; Dacă înscrierea la examen se face de către candidat direct pe site-ul VUE, plata se poate face prin credit card;

Anularea sau reprogramarea unui examen trebuie anunțată centrului nostru de testare cu cel putin 24 ore înainte, în caz contrar riscându-se pierderea dreptului de resusținere sau de recuperare a c/v plătite.

În ziua susținerii examenului, candidatul trebuie să se prezinte cu cel puțin 15 minute înainte de ora stabilită pentru începerea examenului, având asupra sa cel puțin două acte de identitate valide, ambele purtând semnatura titularului, dintre care cel puțin unul cu fotografia acestuia ( ex. CI, pașaport, permis de conducere, livret militar, carnet de student sau legitimație de serviciu vizate la zi).

N.B. Pentru înscrierea la oricare dintre examenele disponibile vă rugam să ne contactați fie telefonic, la numerele: +4.021.659 69 39, Mobil:+4 0787 692 238, fie prin e-mail la adresa office@itlearning.ro.

Lista completa a examenelor disponibile prin Pearson VUE Test Center (in ordine alfabetica)

III. Dr. Excel este Centru de Testare Acreditat ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.
Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. în afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare țară din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limita de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecarui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificarile ECDL?

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL

Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de munca mai bun, îmbunătațește perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
ECDL deschide noi oportunități pentru a obține o bursa în străinătate.
Competențele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerință pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte țări.
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

Elevii care detin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național. Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
– “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
– “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real
Aplicații: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016
Simulări disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale sau profesionale ale candidatului.
Profilul  ECDL nu expira și poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieții.
Candidatul iși poate dezvolta permanent Profilul ECDL,  obținând noi certificări ECDL.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

ECDL PROFIL
Pentru a ține pasul atat cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competențe și arii de cunoștinte specifice, cat și cu schimbarea generală în ceea ce privește modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini și competențe de-a lungul întregii vieti, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.
Permisul ECDL PROFIL se poate obține în urma promovării oricarui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcție de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD  este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.
Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:
Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD*.
*AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuală; Simulari disponibile: manual

ECDL AVANSAT oferă cunoștințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentari Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Roman, sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României  și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:
Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar și Prezentări.
Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing – endorsed by ECDL Foundation – este dezvoltat de ECDL ROMÂNIA și se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștinte de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.
Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

Profilul ECDL pentru BAC
Certificările ECDL PROFIL START BAC și  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal,  doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului.
Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real
Aplicații: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016
Simulări disponibile: online

Cum se echivalează proba de Competențe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
“utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
“utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Înscrierea ECDL
Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare și achiziționand apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării ECDL
Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecarui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.
Pentru pregătire, solicitați simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-ați înscris.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online.

Alegeti certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

IV. Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC):
În baza autorizațiilor nr. 0010047 / 2016, pentru programul “Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”, cod COR 251401 și 0011086 / 2017, pentru programul “Operator introducere validare și prelucrare date, cod COR 411301, emise de ANC, Dr. Excel acordă absolvenților acestor programe de specializare, certificate emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, care atestă nivelul de pregatire și abilitățile practice dobândite la finalul instruirii, singurele documente legale în baza cărora se poate consemna în cartea de muncă calificarea aferentă, conform Catalogului Ocupațiilor din România (COR)..

Meniu Dr. Excel