Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Home / Acreditari / Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

În baza autorizațiilor nr. 0010047 / 2016, pentru programul „Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator”, cod COR 251401 și 0011086 / 2017, pentru programul „Operator introducere validare și prelucrare date, cod COR 411301, emise de ANC, Dr. Excel acordă absolvenților acestor programe de specializare, certificate emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, care atestă nivelul de pregatire și abilitățile practice dobândite la finalul instruirii, singurele documente legale în baza cărora se poate consemna în cartea de muncă calificarea aferentă, conform Catalogului Ocupațiilor din România (COR)..