Termeni & Conditii

Home / Termeni & Conditii
Home / Termeni & Conditii

Politica IT Learning de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cunoaștem importanța datelor dvs. și ne angajam să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Vă furnizăm in continuare informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în calitate de persoana vizata (utilizator al website-urilor www.itlearning.ro , www.drexcel.ro si www.office-learning.ro , client), aplicabile pentru scopurile de mai jos.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:
 2. Activități comerciale de vânzări servicii de instruire si certificare in clasa si online, pe office-learning.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistica accesarii lectiilor online.
 3. Activități de promovare a serviciilor IT Learning (reclama, campanii promoționale, newslettere).
 4. Activități post-instruire, servicii de feedback si follow-up, informare privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe portalul office-learning.ro ),  îmbunătățirea calității serviciilor;
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, inclusiv vânzări online pe website-ul office-learning.roadministrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), CNP, e-mail, data și locul nașterii, adresa IP
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor IT Learning, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newsletter.

nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/reședința)

 1. Pentru activități post-instruire, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea serviciilor in scopul îmbunătățirii calității acestora:– nume și prenume, telefon, e-mail;
 2. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform contractelor încheiate, în acord cu dispozițiile legale.

N.B. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru realizarea activităților listate mai sus. Un eventual refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

– partenerilor contractuali ai IT Learning (relații de parteneriat in materie de instruire si certificare), altor companii din același grup cu IT Learning, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare);

– furnizorilor de servicii (de marketing, contabilitate, plată / bancare), inclusiv împuterniciți, asiguratori, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

N.B. Datele înregistrate de IT Learning nu se vând către terți și sunt folosite exclusiv în scopul livrarii si îmbunătățirii serviciilor IT Learning.

 

 1. Prin prezenta va aducem la cunoștință că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 
 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 •  de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 •  de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 •  de a vă opune prelucrării datelor personale și de a solicita rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept putand fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției, în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către office@itlearning.ro  sau o solicitare scrisa, datata și semnata la adresa postala: Bucuresti, Str. Olari nr. 7A, et. 1 sect. 2; veti primi un mesaj de confirmare că solicitarea dumneavoastră a fost inregistrata, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 

 1. Prevederi speciale legate de minori 

IT Learning nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor si nu realizează activități promoționale direct catre minori.

Minorii pot beneficia de servicii sau informatii pe site-urile IT Learning, ori pot participa la concursuri sau campanii ale IT Learning, decât dacă solicitarea aferenta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

N.B. Orice persoană care ne furnizează datele personale acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

 

 1. Durata prelucrării datelor cu carcater personal 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, IT Learning poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai lunga de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 

Am luat cunostinta de “Politica IT Learning de prelucrare a datelor cu caracter personal” si, prin completarea datelor personale in formularul de pe site,  sunt de acord cu aceasta.