Dr. Excel este Centru de Testare Acreditat ECDL

Home / Testing center / Dr. Excel este Centru de Testare Acreditat ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.
Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. în afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare țară din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL. Permisul ECDL nu are limita de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecarui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

 

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL. Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

 

 

Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de munca mai bun, îmbunătațește perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
ECDL deschide noi oportunități pentru a obține o bursa în străinătate.
Competențele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerință pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte țări.
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

Elevii care detin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național. Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
– “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
– “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

 

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real
Aplicații: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016
Simulări disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale sau profesionale ale candidatului.
Profilul ECDL nu expira și poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieții.
Candidatul iși poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obținând noi certificări ECDL.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

Pentru a ține pasul atat cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competențe și arii de cunoștinte specifice, cat și cu schimbarea generală în ceea ce privește modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini și competențe de-a lungul întregii vieti, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare. Permisul ECDL PROFIL se poate obține în urma promovării oricarui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcție de profilul de certificare necesar candidatului.

Este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală. Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar: Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD*. *AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuală; Simulari disponibile: manual

Oferă cunoștințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentari Avansat. Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

Se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

Se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Este recomandat de Institutul Bancar Roman, sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante: – Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar și Prezentări. – Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing – endorsed by ECDL Foundation – este dezvoltat de ECDL ROMÂNIA și se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștinte de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional. Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

Certificările ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului. Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real Aplicații: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016 Simulări disponibile: online

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi: – „utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC – „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare și achiziționand apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

– Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecarui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene. – Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele. – Pentru pregătire, solicitați simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-ați înscris.

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată. Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online. Alegeti certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!